Danışmanlarımız

Farmasötik Teknoloji Uzmanı ve Ürün Geliştirme Danışmanı

Kalite & Süreç İyileştirme ve CMC Uzmanı, Danışmanı

Ankara Kamu İlişkileri ve Yatırım Direktörü

Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Danışmanı